Zwroty i reklamacje

Jeśli chcesz zwrócić towar, wystarczy, że wyślesz nam do drogą mailową na adres kontakt@kotstefan.pl.

W mailu napisz:

Imię i nazwisko kupującego

Adres e-mail lub adres do korespondencji

Nr telefonu

Jaki produkt (produkty) zwracasz

Data zakupu lub wystąpienia wady

W odpowiedzi otrzymasz od nas adres, na jaki należy wysłać towar.

Odstąpienie od umowy w ciągu 14 dni od daty otrzymania produktu przysługuje Ci, jeśli:

A) jesteś konsumentem albo

B) jesteś osobą fizyczną, dla której umowa, jaką z nami zawarłeś, jest bezpośrednio związana z Twoją działalnością gospodarczą, ale nie ma dla Ciebie charakteru zawodowego – co do zasady przysługuje Ci prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy. Od umowy możesz odstąpić, składając nam oświadczenie o odstąpieniu od umowy np. poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres:kontakt@kotstefan.pl. Od umowy możesz odstąpić w terminie 14 dni. Bieg czternastodniowego terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się od objęcia towaru w posiadanie przez Ciebie lub wskazaną przez Ciebie osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Zwracany towar zwróć do nas niezwłocznie na podany przez nas adres nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpiłeś od umowy.

Dokonane przez Ciebie płatności zwrócimy Ci niezwłocznie na zasadach wskazanych w Regulaminie sklepu, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Ciebie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Jeśli nie zaproponowaliśmy, że sami odbierzemy od Ciebie towar – możemy wstrzymać się ze zwrotem otrzymanej od Ciebie płatności do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Ciebie dowodu jego odesłania – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Pamiętaj, że prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Ci m.in. w odniesieniu do umowy: w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według Twojej specyfikacji lub służący zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb; w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia; w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. Szczegółowe informacje na temat odstąpienia od umowy znajdziesz w naszym Regulaminie sklepu.

Reklamacje

W przypadku gdy niewłaściwie zrealizujemy zawartą z Tobą umowę, masz prawo złożyć reklamację. Możesz to zrobić wysyłając wiadomość na adres e-mail: kontakt@kotstefan.pl lub drogą pocztową na nasz adres.

Co do zasady, ponosimy odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową, istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili. Na podstawie przepisów ustawy o prawach konsumenta możesz w takiej sytuacji żądać: a) wymiany towaru lub b) naprawy towaru. W niektórych przypadkach możesz też: a) odstąpić od umowy lub b) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny – szczegóły w tym zakresie znajdziesz w naszym Regulaminie sklepu.